Witamy

Celem ISC Saar e.V. jest wspomaganie sportu, międzynarodowa tolerancje i porozumienia między narodami. Stowarzyszenie jest podzielone w tym celu na różne działy i ma wyłącznie cele charytatywne.

 

Stowarzyszenie oferuje regularne trening dla członków i gości w dziedzinie sportu rekreacyjnego, wypoczynkowego,dla  ochrony zdrowia i w boksie (bieganie, aerobik, siłowni i  fitness) w Saarbrücken.

 

 

 

Również istnieje możliwość osiągnąć niemieckiej odznaki sportowej.

 

 

 

Niemiecka odznaka sportowa jest wyróżnieniem przez Niemieck ą Olimpijsk ą Federacj

 

e Sportu (DOSB). Poza sportem wyczynowym jest ona także przyznawana za różne sprawności fizyczne. I nne wydarzenia zgodne z celem stowarzyszenia będą ogłaszane oddzielnie.

 

 

 

Każdy może wziąć udział w działaniach stowarzyszenia jako członek za zgodą Zarządu.